Příprava, otestování a realizace design driven projektů

Rychlý & efektivní start klíčových projektů

Startujete zásadní projekt, chcete postavit tým a co nejrychleji a nejefektněji ověřit možná řešení a připravit projekt k realizaci. Design sprint vám umožní během 5 dnů vytvořit prototyp a otestovat ho s reálnými uživateli. Pomůže vám sladit pracovní tým a plně se zaměřit na řešení klíčového problému.


Design Sprint vám ušetří čas i peníze.
Chci se dozvědět víc

Kroky DesignSprintu

1.den

Objevujeme

Poznáváme problematiku, zveme si odborníky a získáváme potřebné informace. Mapujeme celý proces a identifikujeme jeho klíčové oblasti.

2.den

Navrhujeme

Na základě prvního dne se ponoříme do kreativího procesu a navrhujeme optimální řešení. Výstupem jsou konkrétní návrhy a skicy.

3.den

Rozhodujeme

Vybíráme optimální řešení, které vzešlo z návrhů a připravujeme scénář pro vytvoření prototypu.

4.den

Prototypujeme

Tvoříme prototyp, který bude možné poslední den otestovat.

5.den

Ověřujeme

Testujeme prototyp v reálném prostředí a s reálnými lidmi.

Co získáte

Během sprintu získá celý tým jasnou představu o vizi a cílech projektu, prozkoumá širokou škálu možností řešení a bude připraven pro další vývoj nebo iteraci.

Moderujeme jednotlivé workshopy, aby se vždy došlo k plánovaným výstupům

Pomůžeme složit tým lidí a doplníme ho o další odborníky (z oborů jako je UX, marketing, IT atd.)

Provedeme vás celým design sprintem.

Připravíme veškeré potřebné zázemí od zasedačky až po občerstvení

Zdokumentujeme celý proces a vyhodnotíme celý design sprint, vč. určení dalších kroků

Chci se dozvědět víc

Články a zkušenosti

Záviš Pexidr

UX konzultant

Design Sprint v praxi

Jak vtáhnout klienta, zadavatele a projektový tým do tvůrčího procesu, jak efektivně vést kreativní proces, jak nastavit spolupráci, aby se našlo nejlepší možné řešení a v neposlední řadě, jak postavit tvůrčí tým, který se prací baví. To jsou témata, která mně dlohodobě zajimají.

Pavel Barcal

Specialista, Škoda Auto

Design sprint pro nastartování inovací

V rámci projektu pro Škoda Auto jsem měl možnost účástnit se 4-denního workshopu dle metodiky Design sprint. Intenzivní spolupráce nám pomohla podívat se na problematiku z různých úhlů. Vygenerovali jsme řadu nápadů a finální výstup jsme použili pro další vývoj. Na 4 dny jsme se všichni stali tvůrci a metodika nám umožnila řešit problematiku rychle, efektivně a kreativně.

Vaši moderátoři

Marek Kulkovský

UX designer

Agilní metodiky jdou k podstatě problému a rejrychleji k jeho řešení. Navíc můžete přímo zapojit klienta a developera.

Záviš Pexidr

UX designer

Design sprint je skvělý způsob, jak inovovat služby a produkty a přitom stmelit tým a vytvořit tvůrčí atmosféru.

Naše role

Provedeme vás celým procesem Design Sprintu. Připravíme optimální tým odborníků, kteří doplní váš tým a vytvoří tak tu nejlepší chemii pro inovace a kreativní řešení.

Etnetera Group

250 odborníků z oblasti IT, kreativity a online marketingu

Design
Sprint

Vaše společnost

Vaši odborníci na problematiku

Externí mentoři v daném oboru

Etnetera Activate

Designeři, data konzultanti a experti na komunikaci.

Externí odborníci v daném oboru

Design
Sprint

Rodina Etnetera

250 odborníků
z rodiny Etnetra

Vaše společnost

Váš projektový tým

Externí mentoři v daném oboru

Etnetera Activate

Naši odborníci
na vaši problematiku

Externí odborníci v daném oboru